Innehåll

Tuna ark anropar...

Utanför Eskilstuna, i en gammal nedlagd köpcentra lever en grupp om nästan 200 mutanter. På taket sitter en skylt kvar som överlevt apokalypsen där fyra meterhöga bokstäver tronar över arken. T U N A Någon som kunde läs det gamla språket har tytt det och det har fått ge namn åt deras hemvist, Tuna Ark. 

De har levt där länge, isolerade från omvärlden och utan tillgång till någon avancerad teknik. De är alla infertila och därför finns inga barn i kollektivet. De har haft tillgång till föda, genom stora förråd av konserver och de har genom en gammal nedlagd restaurang kunnat säkra sin tillgång till vatten. Men de saknar vapen för att försvara sig. De saknar vapen för att försvara sig och runtomkring dem frodas Rötan, en sjukdom som utraderade civilisationen.

Verkligen är på väg att förändras. Förråden av mat sinar. Den gamle som är arken oinskränkte ledare är sjuk och vårdas, tillbakadragen i sitt tillhåll. Den gamle är den ende i arken som inte är mutant. Den enda som upplevt något annat än den verklighet de alla lever i nu. Han har talat om Eden, ett paradis där det inte finns någon röta, där människor och mutanter kan leva i fred och harmoni och där det finns barn. En framtid.

Den gamle är sjuk. Han kan inte längre leda arken mot utveckling och välstånd. Han deltar inte längre i rådslagen som är enklavens styrande organ och han är inte aktiv i det dagliga ledarskapet. I hans frånvaro har ett maktvakuum uppstått. Många känner sig kallade att ta över ledarskapet över den kända världen och den sista strimma hopp som existerar för mänskligheten.

Information

Regelsystem: Fria Ligan, konstruktör 

Spelledare: Tomas

Spelare: Mattias, Andreas och Daniel

Mälardalen efter katastrofen

Katastrofen som drabbade Mälardalen för åtskilliga hundra år sedan är lika höljd i dunkel som omgärdad av myter. På något sätt utplånades stora delar av befolkningen i städerna runt Mälaren. De som överlevde fick 

Karaktärer

Charlie H (Mattias)

Charlie är en storvuxen krossare, en krigare och en gång i tiden en agitator. Han kunde uppvigla massorna till att hota makten, starta bråk för större ransoner eller ökad frihet. Den gamle, i all sin vishet, gav Charlie mer ansvar för att tygla upprorsmakaren. Lärde honom att läsa och skriva och gav honom ansvar för arkens mat- och klädförråd. 

Charlie drunknar närmast under ansvaren. Han är den som först noterat att förråden är slut men trots ideliga varningar till sin överordnade, Priebus Grå, som sitter i rådslaget och varit Den gamles högre hand, har inte rådslaget vidtagit åtgärder. Charlie H börjar bli alltmer orolig och har planer på att skicka ut expeditioner ut i de relativt okända zonerna omkring arken för att hämta hem mat och andra förnödenheter.

John ”Doc” (Daniel) 

Doc är, som smeknamnet antyder, arkens läkare. Doc var inte ensam läkare fram till för en månad sedan. Hans läromästare Danov, en erkänd och respekterad man i arken, försvann efter en resa ut i zonerna. Danovs försvinnande har inte bara medfört att John numera är ensam om att ha något mer kvalificerade kunskaper i omvårdnad, händelserna omgärdas också av förbryllande omständigheter som kastar misstänksamma skuggor över Bush. Bush kanske kan liknas vid arkens polischef som var som ledde expeditionen när Danov försvann men både han och de andra deltagarna var ytterst förtegna om vad som hänt ute i zonen. Danov föll och kunde inte få hjälp tillbaka, sades det.

Doc är inte uppvuxen i arken utan kom till den utifrån tillsammans med sin fru. Hans hustru är numera inte bland er längre och ingen vet riktigt vad som föranlett hennes frånfälle. John är fåordig kring detta men uttrycker samtidigt ofta någon form av sorg. Han har en faiblesse för uppstoppade djur som han fyller sitt tillhåll med.

Amadeus Vrålåk (Andreas)

Amadeus är kanske inte arkens bäste mekaniker men troligen dess mest kända. Han tar gärna på sig stora projekt. Någon uttryckte att han har allt man kan behöva men att allt är halvfärdigt.

Amadeus ses ofta med en gasmask på sig. Det är ingen hemlighet varför det är så, han har en mutation som gör att luktsinnet är överkänsligt och gasmasken håller helt enkelt luktsinnet i schack. Om man någon gång ser honom utan gasmask ser hans hud ut som en brännskadads. Amadeus har alltid spännande projekt på gång och kan ibland ses försvinna ned i kulvertarna där ingen riktigt vet vad han gör. På frågan vilken som är hans mest kända uppfinning svarar Andreas att om befolkningen i arken visste det skulle Amadeus bli förvisad därifrån.