Ursprungligen publicerat den 11 mars 2021

Sveriges bästa spelledare, Gabrielle de Bourg (bilden lånad från SF-bokhandelns hemsida)

Den frågan ställde vi oss för ett tag sedan inom Kollektivet. Det finns såklart bara ett sätt att bli bättre på och det är genom att utvecklas tillsammans. I sann kollektivanda bestämde vi oss för att starta en studiecirkel där vi under en timme äter lunch, diskuterar och lär oss av varandra kring vår gemensamma hobby.

Än så länge har vi haft två stycken träffar och det känns som att vi skulle kunna ha hur många som helst eftersom det alltid finns saker att prata om. En träff ägnades åt att diskutera det lilla smala ämnet ”Att förbereda sig”. Vi pratade om olika sätt och metoder för att skapa struktur. Det när såklart alltid svårt att dra några slutsatser men ett par saker tror jag att vi trots allt kom fram till:

På ett övergripande plan kan man kanske tänka sig att skilja på två huvudtyper av äventyr/scenarier/spelträffar. Dels har vi det förberedda där spelledaren har tänkt sig en viss typ av händelseutveckling. Den andra varianten är motsatsen där hela äventyret bygger på rollpersonernas handlingar och där spelgruppen gemensamt improviserar sig fram kring vad som händer. Självklart är detta två ytterligheter och alla äventyr har såklart inslag av båda delarna.

Utan att ge facit så har vi försökt att lista några exempel på förberedelser som vi använder oss av mer eller mindre:

Miljöer

det stora och lilla är miljöer där rollspelet utspelar sig. Miljö kan såklart bestå av hur mycket olika underkategorier och nivåer som heller. I grunden handlar det för spelledaren om att skapa en trovärdig gestaltning

Konflikter 

Vilka krafter/ideologier/synsätt står mot varandra i världen? Exempelvis motsättningarna mellan kyrka och de tidiga statsbildningarna under tidig- och högmedeltid. Eller konflikten mellan moderland och kolonier i de gryende amerikanska staterna under 1700-talet. Konflikterna är världens drivkraft det som får 

Antagonister

Antagonisterna är konfliktens aktörer. De har drivkrafter, egenheter och karaktärsdrag som påverkar konfliktens riktning och därmed miljön. Antagonisterna lever inte sitt liv i ett vakum. De handlar och och agerar oavsett vad rollpersonerna gör. Utanför det perspektiv som spelarna har framför sig finns det en hel värld som ligger öppen för antagonisternas handlingar.

SLP/NPC

Befolka den värld med trovärdiga spelledarpersoner. Vilka är de? Hur ser de ut? Hur pratar de? Vad har de för agenda? Hur ska vi undvika stereotyper och öka variationen? Inom det här området finns det också hur mycket som helst att arbeta med. Vi kommer att viga vår nästa studiecirkelträff till just detta med karaktärer, karaktärsutveckling med mera.

Scener

Scener är de enskilda händelser. Där mycket av rollspelandet utspelar sig. Här går det att förbereda detaljer, bilder, dialog med mera. Att ständigt samla på sig material kan vara ett sätt att skapa scener. Alla möjliga referenser kan användas i form av facklitteratur, skönlitteratur, filmer, konstverk med mera. Att ställa sig frågan ”Hur skulle det här kunna gestalta sig i ett rollspel?” är ett sätt att på sikt införliva scenen eller händelsen i ett kommande scenario. Ett varningens finger måste dock höjas för att stjäla rakt av eftersom risken är stor att någon känner igen sig och då förflyttas man till orginalscenen istället för den värld där rollspelet utspelar sig.

Bilder, musik med mera

Bilder och musik kan förhöja spelupplevelsen. Det kan också vara ett sätt för dig som spelledare att hitta annan inspiration. När en googlar på bilder är det lätt att upptäcka andra saker som kan komma till användning. Att bygga upp en bildbank kan vara ett bra sätt att förbereda sig på. Bilderna ger referensramar och idéer till scener och händelser. 

Att vrida verkligheten

I de fall där rollspelet ska utspela sig i en verklig historisk tidsperiod så finns det ofta enorma möjligheter att vrida historien litegrann men behålla andra delar. För den som vill ha inspiration kan nämnas podden ”Vi spelar rollspel” som har ett äventyr som ger en delvis alternativ bild av Palmemordet.

Det här är bara ett axplock av de diskussioner som vi förde i samband med cirkelträffen.

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *