Ursprungligen publicerat den 9 februari 2021

Episod 0 – Tuna ark och dess befolkning

Utanför Eskilstuna, i en gammal nedlagd köpcentra lever en grupp om nästan 200 mutanter. På taket sitter en skylt kvar som överlevt apokalypsen där fyra meterhöga bokstäver tronar över arken. T U N A Någon som kunde läsa det gamla språket har tytt det och det har fått ge namn åt deras hemvist, Tuna Ark. 

Illustration Andreas Andersson

De har levt där länge, isolerade från omvärlden och utan tillgång till någon avancerad teknik. De är alla infertila och därför finns inga barn i kollektivet. De har haft tillgång till föda, genom stora förråd av konserver och de har genom en gammal nedlagd restaurang kunnat säkra sin tillgång till vatten. Men det är brist på det mesta, på kläder, på verktygen, på vapen för att försvara sig och runtomkring dem frodas Rötan, en sjukdom som utraderade civilisationen.

Verkligheten är på väg att förändras. Förråden av mat sinar. Den Gamle som varit arkens oinskränkte ledare är sjuk och vårdas, tillbakadragen i sitt tillhåll. Den Gamle är den ende i arken som inte är mutant. Den enda som upplevt något annat än den verklighet de alla lever i nu. Han har talat om Eden, ett paradis där det inte finns någon röta, där människor och mutanter kan leva i fred och harmoni och där det finns barn. En framtid.

Den gamle kan inte längre leda arken mot utveckling och välstånd. Han deltar inte längre i rådslagen som är enklavens styrande organ och han är inte aktiv i det dagliga ledarskapet. I hans frånvaro har ett maktvakuum uppstått. Många känner sig kallade att ta över ledarskapet över den kända världen och den sista strimma hopp som existerar för mänskligheten. 

Illustration lånad från Tuna Parks hemsida

I denna sköra civilisation lever Charlie H, John ”Doc” och Amadeus Vrålåk.

Charlie H spelas av Mattias. Charlie är en storvuxen krossare, en krigare och en gång i tiden en agitator. Han kunde uppvigla massorna till att hota makten, starta bråk för större ransoner eller ökad frihet. Den gamle, i all sin vishet, gav Charlie mer ansvar för att tygla upprorsmakaren. Lärde honom att läsa och skriva och gav honom ansvar för arkens mat- och klädförråd. 

Charlie drunknar närmast under ansvaren. Han är den som först noterat att förråden är slut men trots ideliga varningar till sin överordnade, Priebus Grå, som sitter i rådslaget och varit Den gamles högre hand, har inte rådslaget vidtagit åtgärder. Charlie H börjar bli alltmer orolig och har planer på att skicka ut expeditioner ut i de relativt okända zonerna omkring arken för att hämta hem mat och andra förnödenheter.

Work, work, work. Illustruation: Andreas Andersson

John ”Doc” spelas av Daniel. Doc är, som smeknamnet antyder, arkens läkare. Doc var inte ensam läkare fram till för en månad sedan. Hans läromästare Danov, en erkänd och respekterad man i arken, försvann efter en resa ut i zonerna. Danovs försvinnande har inte bara medfört att John numera är ensam om att ha något mer kvalificerade kunskaper i omvårdnad, händelserna omgärdas också av förbryllande omständigheter som kastar misstänksamma skuggor över Bush. Bush kanske kan liknas vid arkens polischef som var som ledde expeditionen när Danov försvann men både han och de andra deltagarna var ytterst förtegna om vad som hänt ute i zonen. Danov föll och kunde inte få hjälp tillbaka, sades det.

Illustration av Andreas Andersson

Doc är inte uppvuxen i arken utan kom till den utifrån tillsammans med sin fru. Hans hustru är numera inte bland er längre och ingen vet riktigt vad som föranlett hennes frånfälle. John är fåordig kring detta men uttrycker samtidigt ofta någon form av sorg. Han har en faiblesse för uppstoppade djur som han fyller sitt tillhåll med.

Amadeus Vrålåk spelas av Andreas. Amadeus är kanske inte arkens bäste mekaniker men troligen dess mest kända. Han tar gärna på sig stora projekt. Någon uttryckte att han har allt man kan behöva men att allt är halvfärdigt.

Illustration Andreas Andersson

Amadeus ses ofta med en gasmask på sig. Det är ingen hemlighet varför det är så, han har en mutation som gör att luktsinnet är överkänsligt och gasmasken håller helt enkelt luktsinnet i schack. Om man någon gång ser honom utan gasmask ser hans hud ut som en brännskadads. Amadeus har alltid spännande projekt på gång och kan ibland ses försvinna ned i kulvertarna där ingen riktigt vet vad han gör. På frågan vilken som är hans mest kända uppfinning svarar Andreas att om befolkningen i arken visste det skulle Amadeus bli förvisad därifrån.

Epilog

Bilden lånad från Boppans blogg

Det är den första vårdagen, ni vet, den där dagen då snön fortfarande ligger kvar men det droppar från istapparna när solen värmer på och termometern klättrar försiktigt uppåt tio plusgrader för första gången och tinar långsamt bort vintern. Arken har hunnit vakna. Människor rör sig med den nyvakna känsla som bara våren kan sprida. Arken ser inifrån ut precis som om den drabbats av en apokalyps. Ur golven har växter trängt upp, glasrutor är sönderslagna, väggar hänger sönderslitna och nedskavda, tak har rasat in på sina ställen och överallt har mutanter slagit upp kartong, träskivor eller lastpallar för att hindra insyn eller intrång i deras tillhåll.

Bilden hämtad från Reddit

Amadeus sitter på förmiddagen på en öppen plats utanför arkens enda pub och njuter av vårsolen. Puben är deras viktigaste mötesplats och drivs av den sociala och populära Ziana. Hon sitter i rådslaget och har alltid tid över för att munhuggas och skoja med besökare, hon vet allt om alla och är en sådan som rör sig obetvingat i alla sociala miljöer. Du vill stå på god fot med Ziana. Att ha henne som fiende kan ruinera din sociala ställning och plötsligt kan du uppleva att du är persona non grata i många sammanhang i arken. Ziana har många anhängare och nämns ibland som en av dem som borde styra arken. En del fruktar att det vore som att göra skolans populäraste tjej till rektor. 

Utan ett ord slår sig plötsligt Charlie H ned intill Amadeus. Fortfarande utan att tala slår Amadeus upp en sup åt honom, en grumlig vätska som ger ifrån sig en kraftig stank av tinner. Charlie H lägger ifrån sina papper, sin penna och griper girigt muggen. Efter att Charlie gett ifrån sig en suck av den njutning som bara lösningsmedel kan ge ansluter också John Doc. Hans trötta uttryck, de rödsprängda ögonen som avslöjas när han tar av sina pilotsolglasögon, och det oborstade håret ger upphov till viss irritation från Charlies sida. De skulle ju träffas för att planera, pigga med nya fräscha idéer. Han pekar på sina papper och hotar med att minimala ransoner kommer att bli framtiden om inget görs åt mattillgången.

Charlie oroas över sinande matförråd

De sitter och planerar en stund men Amadeus och Doc verkar inte alls ge uttryck för samma entusiasm som Charlie, när de plötsligt störs av Priebus Grå. Den lilla byråkraten kan beskrivas som Charlies chef. Han rör sig aldrig någonstans utan någon av sina två beskyddare, Koggi och Barley. Idag har han med sig Koggi, som om det är möjligt faktiskt är större än Charlie men vars IQ knappt gör det möjligt för honom att gå och tugga tuggummi på samma gång.

 Priebus förhör sig stressat om Charlie har koll på matförråden och dagens ransoner. Charlie försäkrar honom att allt är i sin ordning. Priebus visar själv att han inte verkar vara fullt så insatt i arkens tillgångar som han såsom rådslagsmedlem rimligen borde vara. Han ger ett jäktat och lättretligt intryck.

  Doc tar tillfället i akt och pressar Priebus på frågor om den försvunne Danov. Priebus duckar och vill inte ta ansvar för den utredningen, eller avsaknad av utredning, rättare sagt. Vad finns det för mening med ett rådslag om rådet inte tar ansvar för varken försvunna personer eller tillgången på förnödenheter, frågar Doc. Priebus menar att det är han och ingen annan som just nu håller skutan flytande och om de är så oroliga kanske de kan ta eget ansvar. Gör något själva!

 Förtroligt lutar han sig fram och viskar att han hört att Ziana påstått att Den gamle blivit förgiftad. Doc frågar Priebus om det är sant. Byråkraten rycker på axlarna. Det vet du lika väl som jag.

 Innan Priebus lämnar dem frågar Charlie om de skulle kunna få tillgång till förråden för att utrusta expeditioner ut i zonerna. Priebus frågar misstänksamt vad syftet skulle vara.

– Hitta mat, förklarar Charlie nästan irriterat.

– Och annat… nödvändigt, tillägger Amadeus med en klurig ton i rösten.

– Endast det? undrar Priebus.

När Charlie lämnat de försäkringar som Priebus verkar vilja ha godkänns deras förfrågan. De får ta vad de behöver i förråden och Priebus försvinner in i arken igen.

***

Detta var en kort epilog, en första episod 0 där vi började att känna på Tuna ark och de intriger och komplotter som kommer att utspela sig i denna mutantoas i den sörmländska vildmarken. Planering för episod 1 är i full gång och vi hoppas kunna presentera något i mars eller kanske efter påskhelgerna.

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *