Örbyhus slott utanför Tierp i Norduppland

CHOCK BEREDSKAPSTID – SCENARIO 3 JUL I STOCKHOLM 1939 (DEL 7)

Här kommer finalen av vårt tredje scenario i Chock Beredskapstid. Som bekant för alla som har följt med en stund så utspelar sig detta scenario under julen 1939 i det, vid tidpunkten, ruskigt kalla Stockholm.

Vid det förra tillfället hade rollpersonerna i jakten på August Brandells systerson Berras kidnappare tagit sig fram till Örbyhus slott i närheten av Tierp i Norduppland. De står i ett arbetsrum (A) som är en exakt kopia av det arbetsrum som August Brandell befann sig i på Utrikesdepartementet i september när han träffade utrikesrådet Ludvig van Booren. Rummet ”försvann” senare under mystiska omständigheter.

När de letar sig fram genom det nedsläckta slottet hör de hela tiden ett mystiskt hummande mässande ljud.

Planskiss över slottet, egenhändigt framarbetad

Gruppen letar sig vidare genom slottet och kommer till galleriet (C). Här inne framgår det att släkten von Rosen under flera generationer åtminstone tillbaka till 1600-talet verkar ha varit aktiva i det ockulta Syskonskapet. På oljemålningar runt rummet ses förfader där sällskapets symbol framträder på böcker, ringar, halsband med mera.

Så kommer gruppen in i den stora salen (D) via en balkong med två spiraltrappor. Salen sträcker sig en våning ner och två våningar upp till ett enormt kupoltak. Hela taket är fyllt av ockulta symboler och målningar av olika väsen och ritualer inget som man hade kunnat vänta sig att finna i ett tak på ett slott från denna tiden. Det mässande ljudet är starkare här inne än i resten av slottet.

Detalj av takmålningarna

Mitt i rummet står en storväxt man på en bra bit över 2 meters längd och en bra bit över 100 kilo tung. Han är naken så när som på ett tunt höftskynke och i sin hand håller han en stor slägga. Men det mest iögonfallande är att i stort sett hela hans kropp är tatuerad med märkliga symboler. Så fort rollpersonerna kommer in i salen ser han dem och börjar röra sig mot dem.

Striden

Clarence Bjerkén ropar till mannen att han ska stanna och skjuter ett varningsskott som dock inte verkar sakta ner honom. Istället skjuter Carl-Henric verkanseld som han är övertygad om träffar men utan att göra någon synbar skada. Mannen fortsätter dock in under balkongen där han helt sonika slår sönder spiraltrappan (så att karaktärerna inte ska kunna fly genom att springa runt mellan trapporna. Därefter rör han sig mot den andra trappan och börjar gå upp för den samma.

Därefter följer en strid. Mannen med släggan träffas av åtminstone två direkta träffar utan att det verkar göra någon skada på honom. Mannen träffar Carl Henric med sin slägga vilket slungar honom genom balkongräcket och ner på golvet i den stora salen. Han blir ganska ordentligt skadad.

Clarence kommer snabbt ner för att hjälpa sin överordnad och nedgör honom till sist med hjälp av en gammal värja som hänger på väggen.

En rätt illa skadad Hastfer och de andra två pustar ut en stund och börjar sedan undersöka den märkliga salen. Bjerkén fastnar vid det stora svarta altaret. Hans erfarenheter som skulptör säger honom att altaret är gjort av en sorts sten som han aldrig har sett tidigare. Den är svart och helt blank utan skiftningar och den blanka ytan tycks snarare absorbera än reflektera ljuset som faller på det. På altaret finns det en mängd märkliga föremål bland annat en kniv med ett skaft i samma märkliga sten som altaret, en gammaldags våg och en dödskalle.

Stenaltaret, egentligen är det helt svart men såna stenar finns ju som sagt inte i verkligheten

Det märkliga mässande ljudet visar sig komma från en gammaldags grammofonspelare som står bakom ett av draperierna. Där bakom hittar de också en lucka med en stege som leder ner i en källare under slottet.

Källaren

Källaren består av en gång och in änden av gången finns det ett utrymme med ett antal burar i järn. I en av dessa hittar AB sin systerson Berra som ligger i djup sömn på golvet. I en av de andra burarna hittar rollpersonerna ingen mindre än slottets ägare Eugen von Rosen. Denne förnekar all kännedom om kidnappningen av Berra och säger sig själv ha blivit drogad och förd hit till ett utrymme som han inte säger sig känna till.

I den hemliga källaren finns ett antal burar

Efterspel

Polisen kommer att göra en utredning som konstaterar att Eugen blev drogad och kidnappad för ett par dagar sedan. Bevisen pekar på att Berra kidnappades för att pressa AB:s systers man på pengar. Han är direktör för ett företag men är inte på något sätt någon av de mer välbeställda personerna i Stockholm vid den här tiden.

Den mördade intendenten Ernst Ludvigsson visar sig ha stora spelskulder och anses ha hamnat i vägen för utpressare i den undra världen. Den märkliga kryptan under Skeppsholmskyrkan slås upp som en sensationell upptäckt men inte så värst mycket mer.

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *