RUNEQUEST: STORMEN, HJORTEN OCH DRAKENS BARN – DEL 2

SPOILERVARNING: Följande text innehåller information som inte bör läsas av den som har för avsikt att spela äventyret ”Sheeps Clothing” från Company of the Dragon. Eller som tänkt spela ”The Colymar Campaign” från Sartar – Kingdom of Heroes.

Äventyret utspelar sig – i likhet med del 1 – under Eldsäsongen 1619.

Efter att våra hjältar återtagit korna från gråhundstjuvarna och den glömda jordgudinnan beger de sig hemåt i riktning mot Svarta Hjortens Dal där deras klan – Haraborn – bor. På vägen dit tar de vägen förbi Clearwine – Colymar-stammens huvudort. Gruppen diskuterar vad de ska göra med de cirka 40 korna som de har med sig. Ska de skänkas tillbaka till Yanas släktingar eller ska de behållas som krigsbyte. För framförallt Yana och Kallanda är svaret glasklart. Hedern kräver att de ska återbördas. Vasana beslutar dock att de kan sälja två kor för att klara sina omkostnader under resan.

Vid den sista övernattningen innan de kommer till Clearwine träffar de på flera andra resande på väg dit. Där träffar bland annat Hartan ett antal andra kultister från Urox – Storm Bull. Han väljer att ansluta till dem och deltar därför inte i det vidare äventyret. Vid övernattningen får de även reda på att de kommer att nå Clearwine samma dag som den stora ”Bestarnas fest” (en stor årlig fest till Ernalda och Flamals ära) inträffar.

Festen tar plats vid det stora Ernalda-templet utanför stadsmurarna. I centrum står Ernaldas översteprästinna och Flamals överstepräst som vid ceremonierna intar samma roll som sina gudar. Äventyrarna springer både på en grupp gråhundar och ett sällskap med ankor. De träffar även sin klanfrände skalden Eostar som ansluter till gruppen.

Eostar

Ingen av äventyrarna deltar direkt i den Heroquest som festen innebär men fångas ändå in av den gudomliga magin, myterna och sångerna. Gott om mat och dryck av alla de slag bidrar även till stämningen. När festen står på topp träffar gruppen på ett antal personer från Cumbreastammen anförda av prinsessan Ernalsulva, dotter till den stupade hjälten Hofstaring Trädlöparen. Hendroth blir förälskad och uppvaktar genast henne med samma ord som Orlanth en gång riktade till Ernalda. Ernalsulva antar uppvaktningen med en utmaning om att Hendroth måste utföra tre hjältedåd för att kunna vinna hennes hand. Händelsen får står uppmärksamhet och retar inte minst gråhundskrigaren Branduan som menar att han är den hjälte som är ämnad att äkta Ernalsulva. Med lite diplomati från Dardros sida undviks dock blodspillan.

Efter festen beger sig gruppen för att söka ett värdshus inne i Clearwine. De lämnar dock Yana som inte trivs i staden och föredrar att i stället sova med korna. Tidigt på morgonen väcks gruppen av ett antal soldater som säger att de förväntas träffa kung Kangharl inom en timme. De låter dem även förstå att alla som träffar kungen förväntas överlämna en gåva. Kung Kangharl av Colymar är en kontroversiell person. En gång hjälte vid Kallyrs uppror men numera en följeslagare till Mångudinnan och lojal mot Månimperiet.

Gruppmedlemmarna börjar bråka och det uppstår en konflikt mellan dem som inte vill ha en konflikt med kungen – främst Dardros och Hendroth och de som utifrån sitt hat mot Månimperiet vill kränka kungen – främst Vasana. De bestämmer sig för att skänka kungen en ko samt en sång (skaldad av Eostar). Kallanda skickas iväg för att hämta Yana och en ko. Yana – som också hatar Månimperiet – väljer ut den svagaste kon. Dardros och Hendroth använder dock gruppens pengar för att komplettera gåvan med en amfora ädelt vin.

Mötet med kungen går ändå bra. Gåvor utbytts. Eostar framför den nya- och synnerligen snabbt skrivna balladen där han hyllar såväl kungen som äventyrarnas tidigare äventyr. Gruppen skickas vidare med en subtil varning om att kungen håller ett öga på dem och deras klan.

Kkung Kangharl

Efter hemkomsten till Svarta Hjortens Dal får gruppen veta att ytterligare en pojke – Keogar – har försvunnit. Medan övriga gruppmedlemmar rapporterar till hövdingen om resan träffar Yana på en pojke i skogen. Hon hämtar de andra och efter en stund förstår de att det är den förste försvunne pojken – Andrin – som är död och blivit ett spöke.

Andrin som spöke (bilden är hämtad från World of Warcraft så den är inte helt autentisk)

Gruppen genomför under ett par dagar lite detektivarbete och konstaterar att båda pojkarna försvunnit i ett buskage nära bäcken i byn. Bakom smedjan och handelsplatsen. De tycker även att Dardros styvmor Drugalla beter sig misstänksamt. Under detektivarbetet lär de även känna Keogars tvillingsyster.

Yana får en uppenbarelse där hon får budskapet att även tvillingsystern kommer att dö om hon inte ensam beger sig till den plats i skogen – nära ett grottsystem – där hon träffade Andrins spöke. Gruppen bestämmer sig för att föra systern i säkerhet men konstaterar att även hon har försvunnit. De beger sig därför tillsammans ut till grottorna för att söka efter henne och spår efter pojkarna.

Ingången till grottsystemet

Väl på plats hittar gruppen till sist en grotta där Drugalla tillber caosdjävulen Cacodemon. Där finns även två levande skelett. Efter en kort strid oskadliggörs skeletten och Drugalla slås medvetslös. De befriar även den försvunna systern. Skeletten tillhör de försvunna pojkarna som båda ätits och offrats till Cacodemon. Drugalla visar sig vara en ogre.

Våra hjältar för en bunden Drugalla till byn där de sedan blir firade. Klanhövdingen avrättar Drugalla. Vi får se var äventyren tar äventyrarna nästa gång. Kanske till huvudstaden Boldhome för att ta i ute med Ernalsulvas första utmaning.

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *