Stormen, hjorten och drakens barn

Få rollspel har en sådan kult-status kring sig som Chaosiums flaggskepp Runequest. Sommaren 2021 begåvades RollspelsCirkeln med en riktig Runequestentusiast i form av Calle Melin som bestämde sig för att dra igång en kampanj. Och gensvaret var verkligen enormt! På bara några veckor blev Runequestkampanjen  (i termer av antalet spelare) föreningens största kampanj. Hela sju spelare anslöt sig till spelgruppen.

Runequest är som sagt ett verkligt klassiskt rollspel. Det utgick redan från början från en bestämd kampanjvärld/setting som tidigare skapats för ett brädspel. Kampanjvärlden heter Glorantha och den mytologiskt och spelmässigt viktigaste regionen heter Dragon Pass. Runequest var det första rollspelet med procentsiffror och färdigheter (d100 systems) och tillkom lite i protest mot det som många uppfattade var mest orealistiskt med D&D och AD&D. I Runequest finns inga ”klasser” eller ”levels”. Karaktärerna har i och för sig yrken men det säger mer om deras bakgrund och vad de kan när man börjar spela än om hur de kommer att vara efter något års spelande. Regelsystemet har sedan inspirerat en stor mängd spel inklusive Call of Chtulhu och svenska Drakar & Demoner. Det senare var i princip en översättning av Chaosiums ”Basic Roleplaying” som var en förenklad och mer generisk version av Runequest.

Information

Regelsystem:4th Edition Chaosium RuneQuest, författare: Greg Stafford, Jeff Richard, Jason Durall, Steve Perrin

Spelledare: Calle 

Spelare: Andreas, Alexander, Axel, Daniel, Johan, Lisette, Magnus

Rollspel i Glorantha

Runequest har sedan 70-talet utkommit i olika utgåvor och Chaosium som äger och ger ut spelet har även licensierat ut det under perioder. Nu har dock företaget ”tagit hem” spelet och sedan några år heter det ”Runequest: Roleplaying in Glorantha”. Det är den sjunde utgåvan men den som sedan de två första är mest integrerad i kampanjvärlden. Glorantha är en värld som teknologiskt ungefär motsvarar bronsåldern och folkvandringstiden. Gudar och magi är integrerade i kampanjen och regelsystemet och det viktigaste för en karaktär är inte grundegenskaper och färdigheter utan stam, klan och kult. Det vill säga din roll i det omgivande samhället.

Rollpersonerna tillhör alla samma klan och kommer att lösa problem och utmaningar som berör det egna folket. Den som tycker att fantasy helst ska vara en grupp med en stark krigare, en klok trollkarl, en alv med pilbåge, en dvärg med yxa och en halvlängdsman som möts på ett värdshus och sedan slåss med monster i grottsystem bör välja en annan kampanj. Den som däremot älskar klassiska berättelser som Iliaden eller nordiska sagor om Njal och Egil Skallagrimsson kommer att känna igen sig. Dessutom med kryddor från Game of Thrones och Wheel of Time.

Kampanjen utgår från några ungdomar i en dal. Men spelandet kommer att ta dem ut i världen på en episk kampanj där äventyr, saga och myt flätas samman. Där de möter världens stora hjältar och skurkar och kanske själva blir en del av dessa. Det är heller ingen svartvit värld. Visst finns det onda monster. Men bara för att karaktärerna tycker att det egna barbariska kungariket har rätt till sin frihet är det inte självklart att alla företrädare för det stora civiliserade imperiet är onda. Tänk om det är tvärtom?

Karaktärerna

YANA dotter till Yanioth (Lisette)

En mörkhårig kvinna som nästan alltid bär än björnfäll. Hon bor i en liten jaktstuga i skogen i dalens norra utkant tillsammans med sin storebror och mamma. Det ryktas om att det finns trollblod i familjen och en del menar att Yana verkar ha en övernaturlig styrka. Samtidigt är hon en skicklig bågskytt och duktig jägare. Vid hennes sida går alltid en skuggkatt. Yana har en två år äldre bror, Yahagar, som är enstöring som verkar ha lätt att komma i konflikt med andra. Fadern var också jägare och dog vid Kallyrs revolt 1613. Modern tillhörde Antorlingklanen innan hon gifte sig med Yanas far.
 
Yana följer Odayla, himmelsbjörnen som också är jaktens gud. Hon är även lekmannaföljare till jordmodern Ernalda (som hennes mor är följare till). I övrigt vet inte andra klanmedlemmar så mycket om Yana och hennes familj.

VASANA dotter till Farnan (Johan)

En rödhårig och kortvuxen kvinna. Systerdotter till klanhövdingen och uppfostrad vid dennes säte centralt i dalen efter det att hennes far nyligen dog i strid mot Lunar-soldater och kaosmonstret the Crimson Bat. Fadern var en fattig man som tillhörde den mäktige Ernaldoriklanen men gifte in sig i Haraborn genom Vasanas mor – en prästinna till Ernalda. Vasana är en skicklig ryttare som äger en bisonoxe som var hennes fars. Vasana är stolt och bångstyrig och har stor utstrålning. Många ser upp till henne och betraktar henne som en ledare.
 
Det ryktas om att hövdingen flera gånger muttrat högt om att han borde gifta bort henne. Ibland säger han med kung Karlharl när han vill göra henne extra arg. Mycket av Vasanas kritik mot morbrodern handlar om att denne är för passiv mot ockupanterna och inte tillräckligt upprorisk. Hon accepterar dock morbroderns beslut. Vasana följer Vinga som är en kvinnlig underkult till stormguden Orlanth. Hon är även lekmannaföljare till jordmodern Ernalda (moderns kult).

DARDROS son av Eosar (Axel)

Eosar den fete är den rikaste mannen i klanen och handelsresande. Tre till fyra gånger om året organiserar Eosar resor till Sartars större städer och handelsplatser som exempelvis Boldhome, Jonstown och Clearwine. Eosars fru Eyla kommer från Jonstown och tillhör Orlevingklanen i Malani-stammen. Eyla arbetade tidigare på Jonstowns bibliotek som prästinna hos lärdomens gud Lhankor Mhy. Hennes far var en känd krigshjälte som följde krigsguden Humakt.
 
En del av de mer traditionella klanmedlemmarna ser lite skeptiskt på Eosar eftersom denne även bedriver handel med Lunariter och med sartariter som accepterat Lunars överhet. Eosars förste son är Dardros, en lång, mörk och snygg ung man. Det som utmärker Eosar från sina jämnåriga är att han vid flera tillfällen har lämnat dalen för att följa med på faderns handelsresor. Faderns rikedomar gör också att Dardros har vackra kläder och en ståtlig häst. Och – kanske främst – ett svärd av järn. En mycket dyr metall som nästan bara dvärgarna kan bearbeta. Dardros vänner uppfattar honom som vältalig medan andra ser honom som lite hal. Dardros följer Issaries , guden för handel och resande. Han är även lekmannaföljare till krigsguden Humakt.

HENDORTH son av Heortar (Alexander)

Heortar var en storbonde – than – och ledande följare till Orlanth. Heortar dödades av Telmori, varulvsfolket för ett par år sedan. Heortars fru är Aressa som är prästinna till läkekonstens gudinna Chalana Arroy. Aressa tillhörde Konthasosklanen innan hon gifte sig med Heortar.
 
Deras andre son Hendorth var länge inställd på att gå i sin moderns fotspår och bli helare. Efter faderns död blev han dock lite förändrad och har inte samma pacifistiska syn på livet som präglar moderns kult. Hendorth är fortfarande inställd på att läka och hela men har kommit fram till att ibland kan ont behöva bemötas med ont. Han uppfattas dock som lite sökande och som en person som inte vet vad han vill. Bland annat brukar han brygga öl, både för att dricka, bjuda vänner och sälja. Hendorth anses även – inte minst av sig själv – vara klok och intelligent, betydligt klokare än sin äldre bror Hontakh som tagit över gården. Men Heonarth samtidigt anses han ha ett visst hävdelsebehov, kanske just för att han är en yngre bror.
 
Dessutom är han en livsnjutare och lite av en ”lirare”. En duktig dansare är han också. Till utseendet är han ganska lång, har ett rödlätt krulligt hår och ett litet skägg. Hendorth följer stormguden Orlanth och är även lekmannaföljare till läkekonstens gudinna Chalana Arroy.

HARTAR son av Heother (Andreas)

Heother Kaosdödaren är en stormkhan i Pol Joni-stammen och följare till Urox Storm Bull, bärsärkarnas gud. Heother lever tillsammans med sin fru Hakena. Heother kom från Prax tillsamman med andra anhängare till Urox i syfte att bekämpa kaos i Snakepipe Hollow. I samband med detta räddade han Hakena som befann sig på en resa där de blev angripna av brooer, en slags kaosskapelser. Under äventyret blev dock Heother av med ena benet och drog sig tillbaka från äventyrandet. Han bosatte sig därför med Hakena som tillhörde Harabornklanen.
 
Hartar går i sin faders fotspår och är också en följare till bärsärkaguden Storm Bull. Han är mörkhyad och har svart hår vilket kommer från faderns sida. Dessutom är han storvuxen och ganska rund på ett pojkaktigt ”gulligt” sätt. Han är ganska lugn och tänkande vilket inte alltid associeras med den kult han tillhör. Hans vänner uppfattar honom som praktisk, omtänksam och ordningssam, karaktärsdrag som inte alltid kopplas ihop med bärsärkar. Hartar delar faderns hat mot kaos och även mot Lunars eftersom de senare inte tar avstånd från kaos. Han är även en lekmannaföljare till Orlanth.

EOSTAR son av Quivana (Daniel)

Quivana dotter av Eukanthi växte upp i Svarta Hjortens Dal men blev i unga år förälskad i en skald tillhörande ett resande sällskap av underhållare som passerade handelsstationen Fair Jowl strax väster om dalen. Hon var där med sina föräldrar men rymde och följde med det resande sällskapet. Efter en blev hon också en del av sällskapet och födde inom ett år sonen Eostar. När sonen kom till åren började han själv delta i föreställningarna. Hans talang för att sjunga och berätta historier om gudarna och sådant som hände förr är väl känt. En gång lämnade Eostar sitt läger samtidigt som det överfölls av Telmori-stammen (varulvar). När Eostar kom tillbaka levde endast den döende modern. Hon bad honom att bege sig hem till hennes föräldrar hos Haraborn.
 
Eostar har sedan vuxit upp hos sina föräldrar och är en ofta anlitat underhållare vid olika högtider och festligheter. Han sjunger bra, spelar luta och kan mycket om historia och andra länder. Han uppfattas som lite av en bokmal men samtidigt som mycket vänlig och charmig. Han är en ståtlig och ljushårig ofta med ett leende på läpparna. Dessutom utmärker han sig genom en färgglad mantel som han tydligen fick med sig från livet ute i världen. Även i övrigt verkar han inte vilja bete sig som andra. Dessutom är han fascinerad av drakar och talar gärna om dessa. Eostar talar även ofta drömmande om världen utanför dalen. Han har lovat sin mamma att bo hos hennes föräldrar tills han blir vuxen. Men nu har han blivit det. Han verkar tycka att dalen är för liten och inskränkt.
 
I likhet med föräldrarna är han en följare till musikernas gud Donandar men respekterar även sina morföräldrars tro och är lekmannaföljare till stormguden Orlanth.

KALLANDA dotter av Harvarr (Magnus)

Harvarr är mästersmed och den största och starkaste mannen i klanen. En hjälte från krig mot Lunarimperiet och magiska äventyr med ett ärr över ansiktet och en lapp över ett förlorat öga. Han är sedan fem år gift med Affarr från Armangarn-klanen. Från ett tidigare äktenskap har han dottern Kallanda. Kallandas mor var en Ernaldaprinsessa från Isolting-klanen i Malanistammen. Modern dog i en sjukdom när Kallanda endast var två år.
 
Kallanda har ärvt mycket av sin fars längd och styrka. De som känner henne tycker att hon verkar klok men hon är väldigt tystlåten. Hon umgås mycket med hövdingen hird som hon precis blivit upptagen i. En del menar att hirdens förman, Humakti-Svärdet Jorgunath Bladesong i realiteten fungerat som Kallandas far sedan Harvarr gifte om sig. Kallanda älskar sin far och har stått honom mycket nära. Men hon har lite svårt för sin styvmor Affarr. Affarr har en mans kropp trots att hon inför gudarna är en kvinna. (På samma sätt som en Vinga har en kvinnas kropp samtidigt som hon inför gudarna är en man).
Många menar att Kallanda trots sin unga ålder redan är en av klanens främsta svärdsfäktare. Som många följeslagare till Humakt har hon en del egenheter. Hon verkar humorbefriad, har aldrig setts rida på en häst sedan hon var en liten flicka och äter aldrig från en skål eller tallrik.
 
Kallanda är i likhet med Jorgunath en invigd hos Humakt. Hon är även en lekmannaföljare till smidesguden Gustbran (som fadern följer).

Spelträffar