Chock Beredskapstid

Medborgare
Det förfärliga, som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas från, har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi ha att konstatera detta ohyggliga faktum och det tjänar bra litet till att försöka giva uttryck åt den sorg och fasa vi känna vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad mänsklighet. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar.
 
Radiotal av statsminister Per Albin Hansson efter Tysklands angrepp på Polen 1 september 1939

Vår beredskap är god

Ett nytt stort krig bryter ut i Europa i september 1939. I Sverige betyder det ransonering, samlingsregering och mobilisering. Samtidigt som landet genom regeringen uttalar en neutralitetsförklaring tvingas man till eftergifter mot tyskarna. Tåg med tyska soldater på permission tillåts trafikera svenska järnvägar och vid midsommar 1941 blir det riktigt kritiskt när en hel division tillåts passera från Norge till Finland. Vid ett antal tillfällen beslutas det om ökad mobilisering och hundratusentals unga män placeras i beredskap som gränsvakter runt om i vårt avlånga land.

Något sig i skuggorna

I Krigets kölvatten vaknar väsen till liv som borde ha fått fortsätta att sova. Trupper på marsch genom landskapet irriterar skogarnas, fjällens och sjöarnas väsen. 

Det mäktiga Syskonskapet drar 

Information

Beredskapstid är Rollspelscirkelns första kampanj som vi började spela på våren 2020. Det hela utspelar sig i Sverige under beredskapsåren, 1939 till 1945. Kampanjen är egenskriven och följer krigets kronologi.
 

Regelsystem: Chock, Eloso förlag. Konstruktör Björn Flintberg
Spelledare: Daniel
Spelare: Jonas, Magnus, Tomas och Anders

Karaktärerna

Carl Henric Hastfer (Jonas)

Carl Henrik är bokstavligen talat född med silversked i munnen. Han kommer från en lågadlig släkt med säte på Edesta gård i Vårdinge socken utanför Södertälje i landskapet Sörmland. Han har gått på Sigtuna allmänna läroverk, genomgått krigsskolan vid Karlberg och vid examination därifrån befordrats till fänrik. 
 
Trots sin fina ställning är inte Carl Henrik arvtagare till Fideikommissen Edesta utan hans äldre bror Johan Sigurd Hastfer kommer att bli ny ägare av herrgården och marken. Detta grämer Carl Henrik som inte har så värst mycket till övers för sin snorkige bror. 
 
Som person är han ganska arrogant med en tendens till översitteri. Han är van att få som han vill och behöver inte befatta sig med folk av lägre rang och status. Carl Henric har alltid varit något av en atlet. Under sina år på Sigtuna var han bland de bästa i alla olika idrotter som stod på schemat. Under militärtjänstgöringen och utbildningen på Karlberg presterade han också toppresultat. Politiskt röstar han såklart på Högerpartiet och har inte så mycket till övers för den socialdemokratiska regeringen.
 
Carl Henrik arbetar vid högkvarteret med beredskapsplaneringen. Carl Henric är född 1916 och är vid krigsutbrottet 23 år gammal.
Clarence-1

Clarence Bjérken (Magnus)

Clarence har gjort uppror mot sin borgerliga bakgrund i Djursholm. Familjens patriark pappa sjökaptenen fick en dag nog och kastade helt enkelt ut Clarence ur villan. Clarence 

flyttade till en gammal rivningskåk vid Vita bergen där han ägnar sig åt sin favoritsysselsättning som är att måla och dricka vin. 
 
Det enda smolket i glädjebägaren är att familjen i samband med att han slängdes ur hemmet också använde sina kontakter till att ordna en plats åt Clarence som adjutant åt Carl Henric Hastfer på högkvarteret. Denna placering ogillas starkt och högljutt av såväl Clarence själv som av Hastfer.
 
Som person har Clarence väldigt svårt för auktoriteter och att lyda order är inte hans starkaste sida. Politiskt står han så långt till vänster som det är möjligt inom lagens rådrum. Clarence är född 1918 och är vid krigsutbrottet 21 år gammal.

August Brandell ”AB” (Tomas)

AB är lite äldre än de andra karaktärerna. Han är före detta journalist och utrikeskorrespondent som senast arbetat i Moskva. Han har två stora karaktärssvagheter i livet, den ena är alkoholen som han nyttjar av alla möjliga olika slag och den andra är kvinnor tyvärr ofta gifta kvinnor. Senast förde detta honom i säng med den svenska Moskvaambassadörens hustru något som fick som konsekvens att han fick sparken från sitt arbete och tvingades flytta hem till Stockholm igen.
 
AB är som person oerhört charmig och lätt att tycka om. Han är socialt begåvad och bra på att snacka sig ur de problem som han har en tendens att försätta sig själv i. 
 
Tyvärr är August en ganska trasig person rent socialt. Hans pappa begick självmord när han var sju år gammal och hans mor blev aldrig sig själv efter det. Hans enda riktigt nära familjerelation var hans syster men efter ett gräl för ett par år sedan har hon brutit kontakten med honom. 

Spelträffar

Kampanjen till Beredskapstid har varit lång. De första tre äventyren har dokumenterats på bloggen i inläggsform. Från och med det fjärde äventyret som utspelar sig på våren 1940 har vi börjat dokumentera våra sessioner i form av Youtubeklipp. Dessa finns under Actual Play nedan.

Actual play