Blogg
filmer
gäster
kampanjer
I andra delen fortsätter rollpersonerna att undersöka de mystiska händelserna kopplade till Edgrens försvinnande. En mystisk kvinna dyker upp på bild.
Vårt andra scenario utspelar sig i anslutning till de nordiska statschefernas möte i Stockholm i oktober 1939.